image

พาไปวัด

image
image

วัดพิชยญาติการามวรวิหาร (กรุงเทพมหานคร)

image
วัดพิชยญาติการามวรวิหาร (กรุงเทพมหานคร)

ย่านฝั่งธนบุรี สถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมาย มีวัดไทยที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์จีนผสมอยู่ ภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญ เป็นที่สักการะบูชาของเหล่าพุทธศาสนิกชน มีนามว่า "สมเด็จพระสิทธารถพุทธเจ้า" หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อสมปรารถนา" ฟังจากชื่อก็เป็นศิริมงคลอย่างสูงแล้ว บ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปองค์นี้ได้เป็นอย่างดี

สมเด็จพระสิทธารถพุทธเจ้า หรือ หลวงพ่อสมปรารถนา นั้นเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง 3 ศอก สูง 3 ศอก ปางมารวิชัย หล่อด้วยสำริด ปิดทองแท้ทั้งองค์ พุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่งดงามมาก ว่ากันว่าสร้างพร้อมกับพระพุทธชินราช ที่จังหวัดพิษณุโลก สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) ผู้สถาปนาวัด ได้อัญเชิญมาจากวิหารหลวงจังหวัดพิษณุโลก มาประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ วัดพิชยญาติการาม หรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่า "วัดพิชัยญาติ"

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน ทอดพระเนตรเห็นหลวงพ่อสมปรารถนา ทรงมีพระราชศรัทธาโปรดฯให้ช่างหลวงสร้างฉัตรขาวโลหะ 4 ชั้นมาถวาย

ครั้นมาถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชศรัทธาโปรดให้ปิดทองใหม่ และเปลี่ยนเครื่องทรงใหม่ให้อีกครั้งหนึ่ง

ต่อมาในปัจจุบัน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพปริยัติโมลี พิจารณาเห็นว่าสมควรให้เปลี่ยนฉัตรใหม่เนื่องจากฉัตรเดิมเก่าและชำรุดมากแล้วจึงให้ช่างหลวงสร้างฉัตรขาวขลิบทอง 5 ชั้นมาถวายแทนฉัตรเก่าดังที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้

สามารถกราบสักการะ โดยตั้งนะโม 3 จบ "สิทธัตโถ อะสะโม โลเก" 9 จบ

นอกจากนี้ เมื่อมากราบหลวงพ่อสมปรารถนาแล้วจะเห็นว่าด้านหน้ายังมีพระพุทธรูปองค์เล็กประดิษฐานอยู่ นั่นก็คือ พระพุทธรูปที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงหล่อเมื่อ พ.ศ. 2465 และถวายพระนามว่า พระวรวินายก ประดิษฐานด้านหน้าพระประธาน พระอุโบสถวัดพิชยญาติการาม แห่งนี้ครับ

 ติดตามพาไปวัดได้ที่ :

Facebook : https://www.facebook.com/papaiwatofficial
Instragram : https://www.instagram.com/papaiwatofficial
Twitter : https://twitter.com/papaiwatthai